Tagi

Index tagów

CEPiK: Resort ogłosi daty z trzymiesięcznym wyprzedzeniem

Oceń: [-0,017543859649123] Down Up
19.03.2018 09:40:00

W toku międzyresortowych uzgodnień, niektóre zapisy z projektu ustawy, która ma ponownie odsunąć w czasie wdrożenie CEPiK-u 2.0, zostaną zmodyfikowane. Wiadomo już na przykład z jakim wyprzedzeniem Ministerstwo Cyfryzacji będzie musiało informować o planowanym wdrożeniu poszczególnych części systemu.


W opublikowanym 26 lutego projekcie ustawy nie wskazano żadnej nowej daty wejścia w życie przepisów. Zamiast tego podzielono wdrożenie CEPiK-u 2.0 na etapy, a ministrowi cyfryzacji przyznano uprawnienie do ogłaszania wdrożenia poszczególnych etapów za pośrednictwem „komunikatów” publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie wskazano, że do czasu takiego wdrożenia – kiedykolwiek ono nastąpi – uzależnionych od niego przepisów „nie stosuje się”. Dotyczy to m.in. całego rozdziału 14 ustawy o kierujących pojazdami, poświęconego okresowi próbnemu.

Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której przepisy m.in. o zielonych listkach i obowiązkowych szkoleniach w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, formalnie wejdą w życie 4 czerwca, ale w praktyce ich stosowanie będzie zawieszone do czasu, kiedy po komunikacie ministra uruchomione zostaną wymagane funkcjonalności systemu CEPiK 2.0. Brakowało jednak informacji o tym, jak długo może to potrwać oraz z jakim wyprzedzeniem miałby zostać wydany taki komunikat ministra.

Teraz wiemy już przynajmniej to drugie. Otóż na wniosek Ministerstwa Infrastruktury oraz Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, w projektowanych przepisach wskazany został trzymiesięczny okres od publikacji komunikatu do terminu wdrożenia rozwiązań technicznych. Co z tego wynika? O terminie wejścia w życie obostrzeń dotyczących świeżo upieczonych kierowców będziemy wiedzieli trzy miesiące wcześniej.

Jakub Ziębka, Radosław Biernat